Sajtóközlemény


Kezdetét veszi a vidék infokommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése

Országos szintű szélessávú fejlesztések a vidék felzárkóztatásáért


Hamarosan eltűnnek a fehér foltok Magyarország távközlési térképéről: a legújabb technológiákkal viszik el a fejlődés feltételeit az optikai hálózattal még el nem ért és ezért lemaradásra kárhoztatott hazai települések százainak az NFÜ fejlesztési pályázatának nyertesei, köztük az EQNet és partnerei által a fejlesztések megvalósítására létrehozott öt, Magyarországon bejegyzett és hazai tulajdonosokkal rendelkező vállalkozás.

Magyarország településeinek mintegy egynegyede nem rendelkezik optikai hálózati kapcsolattal: a XXI. században ez egyenértékű a gazdasági és társadalmi fejlődésből kimaradással, a leszakadással, a befektetések elmaradásával, a leküzdhetetlen munkanélküliséggel. Ennek a helyzetnek EU forrásokból történő gyors feloldására hirdette meg az NFÜ a GOP 3.1.2. jelű programját.

A világszerte bevált korszerű infrastruktúrafejlesztési gyakorlat hazai megvalósíthatásának érdekében a pályázati felhívás lehetővé tette, hogy a pályázaton indulhassanak a kifejezetten a fejlesztés megvalósítására létrehozott vállalkozások, egyben szigorú szakmai, pénzügyi követelményeket támasztva a fejlesztési vállalkozások alapítóival szemben. Az EQNet Zrt, Enternet 2001 Kft és Rubicom Zrt által létrehozott öt vállalkozás (projektcégek) és alapítóik a pályázati felhívás minden követelményének megfelelnek. Az azonos céllal - emiatt értelemszerűen azonos napon létrehozott és azonos budapesti címre bejegyzett - projektcégek szakmailag és pénzügyileg magas színvonalú pályázataikkal a megpályázott kistérségek többségére elnyerték a fejlesztés lehetőségét. Háromszáz ellátatlan, valamint mintegy kétszáz, az új optikai vezetékek által érintett további település számára viszik el a projektcégek a digitális felzárkózás lehetőségét.

A projektcégek tulajdonosai Magyarországon bejegyzett, több mint tíz éves szélessávú távközlési tapasztalattal rendelkező, Magyarországon adózó, lejárt adótartozással nem rendelkező és hazánkban munkalehetőséget teremtő vállalkozások. A tulajdonosok egyike sem offshore cég. Az egyik tulajdonosban közvetett módon tulajdonnal bír a Ciprusi Köztársaság nemzeti távközlési vállalata, Európa egyik legfejlettebb, a pályázókat technológiai ismeretekkel támogató távközlési szolgáltatójának befektető cége. A tulajdonosi struktúra teljes egészében megfelel a pályázati követelményeknek.

A nagy infrastruktúra fejlesztések projektcégek által történő végrehajtása egyre általánosabb gyakorlat a nálunk sokkal fejlettebb világban is, ez egyszerűen szakmai kérdés. A számos ok egyike az, hogy ezek a cégek nagy szabadsággal készíthetők fel az új tervezési, építési és üzemeltetési technológiák, valamint a fejlett projektfinanszírozási és projektmenedzsment megoldások bevezetésére, anélkül, hogy ezen módszerek erőltetett átültetése zavarná vagy ellehetetlenítené az alapító cégek működését.

Az optikai hálózat több évtizedre épül, ennek megfelelően a projektcégek is hosszú távra tervezik piaci szerepvállalásukat. A létrehozott optikai hálózatot az összes többi szolgáltató rendelkezésére bocsátják, méghozzá az EU és az NFÜ követelményei szerint versenysemleges módon, azaz mindenki számára azonos feltételekkel – az ilyen hálózatokat nevezik nyílt hozzáférésű hálózatoknak.

A pályázati felhívás szakszerűségéből fakadóan Magyarországon a GOP 3.1.2. pályázat keretében fognak először valóban nyílt hálózatok létrejönni, tehát közpénzből bizonyosan nem magánmonopóliumok épülnek. Ennek előnyeit az érintett térségek lakossága, vállalkozásai és közintézményei fogják leginkább élvezni, mivel a 30 hónapos építési idő végeztével mindannyian élvezhetik a kiváló minőségű szolgáltatásokat.

 

Elérhetőség: sajto@co.eqnet.hu