GVOP-4.1.2-05


Pályázat adatai:

Pályázat azonosító száma: GVOP-4.1.2-05/1-2006-05-0020/4.0

Pályázat neve: Üzleti partnerek közötti e-kapcsolat fejlesztése

OP név: GVOP

Forrás megnevezése: ERFA, GVOP Irányító Hatóság által kezelet Információs társadalom előirányzat

Projekt megnevezése: EQNet Zrt. on-line kereskedelmi és ügyfélszolgálati rendszerének integrált kialakítása

Beruházás helye (régió/megye/helység):

megítélt összeg: 6.850.000 Ft

Támogatás aránya: 50%

Támogatási döntés dátuma:  2006.12.22.

 

Projekt rövid bemutatása:

Egy vállalati elektronikus kereskedelmi és ügyfélszolgálati rendszer bevezetésével szolgáltatói üzletvitelünk korszerűsítését, hatékonyság-javítását, on-line elérhetőségét, valamint B-to-B és B-to-C alapú kiterjesztését célozzuk meg. Alapkoncepciónk, hogy az előbbi célt olyan adaptív, a felhasználói igények akár napi változására is gyorsan válaszolni képes megoldásként valósítsuk meg, mely maximálisan képes eleget tenni EQNet zRt. "Az ön személyes informatikai szolgáltatója" szlogennel kifejezett szolgáltatói hitvallását. A projekt előzménye, hogy EQNet zRt. 2005-ben GVOP-4.1.1./A pályázatot adott be üzletvitelének hatékonyságát javító integrált üzleti rendszer kialakítására. Pályázatunk - arra hivatkozással, hogy az egyedi szoftverfejlesztésre irányult - ugyan nem nyert, de a döntésről szóló értesítésben javasolták annak átdolgozás utáni újra beadását a GVOP-4.1.2./B pályázati felhívás keretében. Megújított pályázatunkban megfogadtuk ezt a javaslatot, figyelembe vettük a korábbi pályázat bírálatának minden főbb tanulságát: elsősorban az ügyfélkapcsolat elektronizálására koncentrálunk, és az egyedi szoftverfejlesztés helyett meglévő SW modulok adaptációjaként-kiegészítéseként építjük ki a rendszert. A rendszerrel az alábbi információs és logisztikai folyamatokat kívánjuk támogatni: a kereskedelmi modul bevezetésével a kereskedelmi ügyintézés optimalizálását: " szolgáltatási és ár-katalógus " megrendelést és szerződés-kötést megelőző kínálatok " ügyfél-szerződések kötése, nyilvántartása, a folyamat nyomon követése, " szállítói kapcsolatok, " alvállalkozói kapcsolatok, " beszállítók katalógusainak és ajánlatainak elektronikus kezelése. " teljesítések (illetve részteljesítések) számlázása, " elektronikus aláírás-kezelési és fizetési opció lehetővé tétele az ügyfélszolgálati modul (CRM) az ügyfél-kapcsolati feladatokat teszi hatékonyabbá: " ügyféladatok nyilvántartása (cégek, kapcsolat tartó személyek, cég-hierarchia, stb.) " ügyfelek minősítése (szolgáltatási szokások, fizetési fegyelem, egyéni elbírálás, stb.) " ügyfelekkel kapcsolatos nyilvántartások (ajánlatok, módosítások, akciók, stb.) " ügyfélpanaszok, ügyfélkívánságok és kapcsolatos intézkedések regisztrálása " kereskedelmi tranzakciók naplózása " biztonsági megoldások az illetéktelen hozzáférés kizárására a számlázó/könyvelő/kontrolling modul bevezetése a pénzügy-számvitel-kontrolling feladatok ellátását korszerűsíti az alábbi főbb funkcionális feladatok megvalósításával: " számlázás " főkönyv " vevő folyószámla " ÁFA " pénzügyi folyamatok monitoringja (szerződések, számlák, kintlévőségek, stb.) " költség-tervezés/elemzés Más telekommunikációs szolgáltatók példájára hivatkozva látszik, hogy nincs esély arra, hogy az üzleti gyakorlatunkhoz, szerteágazó és folyton-folyvást változó-bővülő szolgáltatási repertoárunkhoz igazodó elektronikus kereskedelmi és ügyfélszolgálati rendszert készen kapható "dobozos" SW rendszermegoldás vásárlásával és testre-szabásával valósítsuk meg. Az a legkínálkozóbb megoldás, ha a rendszert egy, a témában professzionális hátterű, modul-szinten kész SW komponensekkel rendelkező partnertől a mi egyedi igényeinkhez igazodó "kulcsrakész" komplex rendszermegoldásként rendeljük meg. A rendszertől azt várjuk, hogy: üzleti filozófiánk megtartásával racionalizálja az ügyviteli folyamatokat, támogassa a sztenderd alapszolgáltatások értékesítését egységesített, elektronikus ügyfél- és partner kapcsolattartást valósítson meg, a folyamatok "gépesítése" és a bevezetett "flow-control" révén javítsa az üzletvitel hatékonyságát: rövidüljenek a megvalósítási idők, javuljon a nyomon követhetőség és ügyfél kommunikáció, és ezáltal növekedjék az ügyfelek megelégedettsége változatlan kiszolgálói létszám mellett az legyen képes a növekvő ügyfélkörből és szolgáltatói repertoárból következő többletfeladatok ellátására az új értékesítés-ügyfél kezelés-irányítás technológia bevezetése tegye EQNetet még alkalmasabbá

 

Pályázó adatai:

EQNet Infokommunikációs Zrt.

http://www.eqnet.hu

 

Közreműködő szervezet adatai:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.